SLUŽBY ZASTOUPENÍ FIREM KONTAKTY

Aventys Medica s.r.o.

je marketingová a konzultační společnost zaměřená na spolupráci s pacienty, pacientskými organizacemi a farmaceutickými společnostmi.

Zabývá se edukačními granty pro pacienty a pacientské organizace, organizací vzdělávacích i společenských akcí.

Dále Aventys Medica s.r.o. zajišťuje farmakoekonomické analýzy, marketingové analýzy trhu i konkurence, přípravu pro vstup nových produktů na český trh, včetně přípravy a podání žádosti o úhradu léčivých přípravků.

Edukační granty pro pacienty

Podpora vzdělanosti a informovanosti laické veřejnosti.

Edukace pacientů přicházejících k lékaři se postupně stává běžnou součástí veškerého zdravotnického personálu a je vítáná rovněž managementy nemocnic. Nedostatek informací většinou vyvolává u pacientů obavy z neznáma, z diagnozy, z možností léčby. Je tedy vhodné zvýšit kvalitu poskytovaných informací vhodnou a srozumitelnou formou.

Farmakoekonomika

Market access včetně analýz a průzkumů trhu, cenové strategie, úhradové strategie, analýzy nákladové efektivity a analýzy dopadu na rozpočet.